Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

afloat...no maps
the compass's stopped
showing northwest
the sweat a pest
the hourglass dropped
no gaps
the watch is broken
showing the time
don't mind the crime
it will be forgotten

Δεν υπάρχουν σχόλια: